Stichting vocale theater projecten

De stichting vocale theater projecten (SVTP) heeft ten doel vocale theaterprojecten te stimuleren en te organiseren. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de projectparticipanten daarvoor een solide financieel en organisatorisch raamwerk te bieden. Onder projectparticipanten vallen onder meer subsidiënten, donateurs, uitvoerenden en bestuurders.

Zie stichtingsstatuten en huishoudelijk reglement voor organisatorische details.

In mei 2009 is een dans project van start gegaan: Rueda op de Vismarkt.

In december 2006 is het eerste project van start gegaan: De Toverfluit gebaseerd op Die Zauberflöte van W.A. Mozart.

De SVTP is gevestigd te Zaltbommel p/a:
van Anrooijstraat 1, 5301 VR
Tel.: 0418-516 998
E-mail: svtp@kubicas.com
Kvk: 11065359